Συμβεβλημένες τράπεζες και διαθέσιμα δίκτυα πληρωμής
EUROBANK ERGASIAS Κατάστημα, Internet Banking, Phone Banking
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Internet Banking, Phone Banking
ALPHA BANK Internet Banking, Phone Banking
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάστημα, Internet Banking
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κατάστημα
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Κατάστημα, Internet Banking
HSBC BANK Internet Banking
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατάστημα, Internet Banking
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα, Internet Banking, ATM
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Κατάστημα
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κατάστημα, Internet Banking
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατάστημα
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κατάστημα, Internet Banking
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατάστημα
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Κατάστημα
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ Κατάστημα, Internet Banking

Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τα ελάχιστα προσφερόμενα μέσα που γνωστοποιούν οι συμμετέχουσες Τράπεζες στα ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) Α.Ε.