Αρχική Σελίδα > Μπορώ να μεταφέρω μεγάλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στο ταξίδι μου;

Συχνές ερωτήσεις - Αεροπορικά

Μπορώ να μεταφέρω μεγάλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στο ταξίδι μου;

Ναι, μπορείτε να πάρετε τέτοιες συσκευές μαζί σας.
Σημείωση: Θα πρέπει να τις δώσετε ξεχωριστά στον έλεγχο αποσκευών.