Αρχική Σελίδα > Μπορώ να ζητήσω αλλαγή στα στοιχεία του παραστατικού που έχει εκδοθεί για την αγορά μου;

Συχνές ερωτήσεις - Αεροπορικά

Μπορώ να ζητήσω αλλαγή στα στοιχεία του παραστατικού που έχει εκδοθεί για την αγορά μου;

Η τιμολόγηση της αγορά σας πραγματοποιείται μέσω αυτόματου μηχανισμού τιμολόγησης.
Στην περίπτωση που δεν έχετε επιλέξει στοιχεία τιμολόγησης κατά το στάδιο της πληρωμής, το παραστατικό εκδίδεται στα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά επιβάτη.
Για να γίνει αλλαγή των στοιχείων τιμολόγησης παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών προκειμένου να ενημερωθείτε για την διαδικασία.