Αρχική Σελίδα > Τι δεν πρέπει να έχω μαζί μου όταν πρόκειται να ταξιδεύσω;

Συχνές ερωτήσεις - Αεροπορικά

Τι δεν πρέπει να έχω μαζί μου όταν πρόκειται να ταξιδεύσω;

Σύμφωνα με τους όρους που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των πτήσεων, οι επιβάτες δεν πρέπει να μεταφέρουν στις αποσκευές τους τα κάτωθι:

  • Πεπιεσμένα αέρια
  • Διαβρωτικά
  • Εκρηκτικά
  • Εύφλεκτα υγρά και στερεά
  • Ραδιενεργά υλικά
  • Τσάντες και χαρτοφύλακες με ενσωματωμένα συστήματα συναγερμού
  • Οξειδωτικά υλικά
  • Δηλητηριώδεις και μολυσμένες ουσίες
  • Άλλα επικίνδυνα υλικά
  • Υγρά σκευάσματα