Αρχική Σελίδα > Δε βρίσκω το e-mail της παραγγελίας.

Συχνές ερωτήσεις

Δε βρίσκω το e-mail της παραγγελίας.

Παρακαλούμε ελέγξτε εκτός των Εισερχομένων (Inbox) και στους φακέλους Ανεπιθύμητα (Spam/Junk) και Προσφορές (Promotions).

Το email με το εισιτήριο σας το έχετε λάβει από τη Viva Services και έχει τίτλο "Viva Παραγγελία No...".
Εκεί φαίνεται το πεδίο με link ανακατεύθυνσης στησελίδα της παραγγελίας σας:

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την παραγγελία σας