Αρχική Σελίδα > Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τη διάρκεια της εκάστοτε εκδήλωσης;

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τη διάρκεια της εκάστοτε εκδήλωσης;

Εφόσον η πληροφορία αυτή έχει γνωστοποιηθεί από το διοργανωτή, σχετική ενημέρωση θα βρείτε στην «Περιγραφή» της εκδήλωσης μέσα στη σελίδα προπώλησης.