Αρχική Σελίδα > Μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκό εισιτήριο ανοιχτής επιστροφής;

Συχνές ερωτήσεις - Ακτοπλοϊκά

Μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκό εισιτήριο ανοιχτής επιστροφής;

Μόνο σε ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρίες είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων ανοιχτής επιστροφής. Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης ανοιχτού εισιτηρίου, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με την ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Τα ανοιχτά εισιτήρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός συγκεκριμένης περιόδου, την οποία ορίζει η εκάστοτε πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρείας και μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε εταιρεία. Μετά το πέρας της περιόδου, τα ανοιχτά εισιτήρια παύουν να ισχύουν.