Αρχική Σελίδα > Τι έγγραφα θα πρέπει να έχω μαζί μου όταν θα ταξιδέψω;

Συχνές ερωτήσεις - Ακτοπλοϊκά

Τι έγγραφα θα πρέπει να έχω μαζί μου όταν θα ταξιδέψω;

Σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητάς σας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού στοιχείου (π.χ διαβατήριο) μαζί με το εισιτήριό σας καθώς οι πληροφορίες αυτές θα επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία της επιβίβασης (check in).

Αναλυτικότερα:
  • Ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο αν ταξιδεύετε στο εσωτερικό
  • Έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είστε δικαιούχος έκπτωσης, εφόσον έχετε εκδώσει εκπτωτικό εισιτήριο (π.χ. φοιτητικό πάσο)