Αρχική Σελίδα > Τι γίνεται στην περίπτωση που η πινακίδα του οχήματός μου δε συμφωνεί με τα στοιχεία που αναγράφοντα

Συχνές ερωτήσεις - Ακτοπλοϊκά

Τι γίνεται στην περίπτωση που η πινακίδα του οχήματός μου δε συμφωνεί με τα στοιχεία που αναγράφονται στα εισιτήριά μου;

Ο έλεγχος των στοιχείων στα πλοία δεν είναι τόσο αυστηρός και συνεπώς δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την επιβίβασή σας.