Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ανακοινώσεις Ακτοπλοϊκών > Minoan Lines: Έλεγχος ταυτοπροσωπίας κατά την επιβίβαση στο πλοίο (check-in)

Ανακοινώσεις Ακτοπλοϊκών

Minoan Lines: Έλεγχος ταυτοπροσωπίας κατά την επιβίβαση στο πλοίο (check-in)

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 23/1999 (ΦΕΚ Α’17), τα στοιχεία των επιβατών θα επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία της επιβίβασης (check-in) στο πλοίο.

Οι πράκτορες που εκδίδουν εισιτήρια επιβατών, πρέπει να αναγράφουν ορθώς τα στοιχεία των επιβατών (ονοματεπώνυμο) και ταυτόχρονα κατά τη διαδικασία έκδοσης των εισιτηρίων να ενημερώνουν τους πελάτες τους, ότι κατά την επιβίβαση τους στο πλοίο, μαζί με το εισιτήριο τους θα πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο πιστοποίησης της ταυτότητας τους.


Αποδεικτικά Έγγραφα:

1. ΕΝΗΛΙΚΟΙ: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης οχήματος/δικύκλου ή φοιτητικό πάσο ή άλλο πιστοποιητικό που φέρει φωτογραφία και έχει εκδοθεί από Δημόσια Υπηρεσία.

2. ΑΝΗΛΙΚΟΙ: Δελτίο ταυτότητας (για ανηλίκους άνω των 12 ετών) ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκων που εκδίδεται από τα ΚΕΠ ή διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό που φέρει φωτογραφία και έχει εκδοθεί από Δημόσια Υπηρεσία (π.χ βιβλιάριο υγείας).

Άρνηση επιβίβασης από τους εντεταλμένους αξιωματικούς του πλοίου συνέπεια των προαναφερόμενων, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ναύλου του επιβάτη.

Για την ομαλή διενέργεια του ελέγχου παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση των επιβατών στο πλοίο (το αργότερο μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου).

Χρησιμοποιείστε την υπηρεσία RSS για να λαμβάνετε online όλα τα νέα αυτής της κατηγορίας: