Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ανακοινώσεις Ακτοπλοϊκών > Minoan Lines: Μεταφορά Ανήλικων Επιβατών

Ανακοινώσεις Ακτοπλοϊκών

Minoan Lines: Μεταφορά Ανήλικων Επιβατών

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Όροι μεταφοράς ανηλίκων επιβατών με τα πλοία της εταιρεία Minoan Lines:

Α. Μεταφορά ανηλίκων επιβατών που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Θέτουμε υπόψη σας και με την παρούσα επιστολή, ότι η εταιρεία μας δεν μεταφέρει ασυνόδευτους ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους οι οποίοι και θα πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε από ενήλικο επιβάτη, δηλαδή πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Β. Μεταφορά ανήλικων επιβατών που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους – Πρόσθετη υποχρέωση
Ανήλικος επιβάτης που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, θα πρέπει να συνοδεύεται από το γονέα ή το νόμιμο κηδεμόνα του. Στην περίπτωση που συνοδεύεται από ενήλικο που δεν είναι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του, ο εν λόγω συνοδός θα πρέπει να παραδώσει στην εταιρεία μας δήλωση των γονέων του/νόμιμων κηδεμόνων του, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο των υπογραφών τους, με την οποία επιτρέπουν στο εν πρόσωπο να συνοδεύσει το παιδί τους στο συγκεκριμένο ταξίδι.

Γ. Μεταφορά ανηλίκων επιβατών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους όχι όμως το 18ο έτος.

Για τη μεταφορά ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους (16 έως 18ετών) χωρίς τη συνοδεία των γονέων τους ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, απαιτείται η παράδοση δήλωσης προς την εταιρεία μας, θεωρημένης νομίμως ως προς το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα και με επισυναπτόμενες τις αστυνομικές τους ταυτότητες, ότι συναινούν στην μεταφορά του ανήλικου.

Χρησιμοποιείστε την υπηρεσία RSS για να λαμβάνετε online όλα τα νέα αυτής της κατηγορίας: