Δώρο 10€ για ακτοπλοϊκά εισιτήρια από το Viva Travel και τη Real News

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η εταιρεία VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. Ε.Π.Ε στο εξής ‘VIVA’ σε συνεργασία με την REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο εξής ‘REAL MEDIA’ πραγματοποιεί τη προωθητική ενέργεια η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή ενός κουπονιού σε κάθε αναγνώστη της εφημερίδας REAL NEWS που θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 4 Ιουλίου 2010 και για τις τέσσερις (4) ακόμη επόμενες Κυριακές, δηλαδή στις 11, 18, 25 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 2010. Η εξαργύρωση του κουπονιού σύμφωνα με τους παρόντες όρους παρέχει έκπτωση δέκα (10) ευρώ για την αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας http://travel.viva.gr. Το ως άνω κουπόνι θα τοποθετηθεί ως ένθετο στo σύνολο των ανωτέρω φύλλων της εφημερίδας REAL NEWS. Η παρούσα αποτελεί προωθητική ενέργεια.

2. Κάθε κουπόνι φέρει και αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό κωδικό PIN με την χρήση του οποίου ο αναγνώστης μπορεί να εξαργυρώσει την έκπτωσή του. Κάθε κωδικός PIN ισχύει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επ’ αυτού. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης δεν είναι πλέον δυνατή η εξαργύρωση του κουπονιού και αυτό καθίσταται ανίσχυρο.

3. Η εξαργύρωση του κουπονιού πραγματοποιείται υπό την σωρευτική πλήρωση των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων: 

α) Η εξαργύρωση γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του κωδικού PIN.

β) Η εξαργύρωση γίνεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κατωτέρω:

  • με την αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για δύο (2) τουλάχιστον ενήλικες μετ’ επιστροφής, ανεξαρτήτως τιμής, από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται το VIVA και για έναν εκ των προορισμών που αυτές εξυπηρετούν κατά το χρόνο εξαγοράς. Είναι δυνατή η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το VIVA μέσω του διαδικτυακής σελίδας http://travel.viva.gr/ferries
  • η οποία αγορά των ως άνω εισιτηρίων να πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου http://travel.viva.gr με άμεση εξόφληση μέσω των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής, δηλαδή μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal λογαριασμού. Η εξαργύρωση με ηλεκτρονική εντολή κράτησης ή τηλεφωνική ή με αυτοπρόσωπη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αγορά των εισιτηρίων αποκλείεται. 
  • Η παρεχόμενη έκπτωση περιορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά κουπόνι. 
  • Κάθε κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μία φορά. Αντίστοιχα, κάθε κωδικός PIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μετά τη χρήση του ακυρώνεται. 
  • Εξαργύρωση σε μετρητά αποκλείεται. 
  • Η εξαργύρωση του κουπονιού δεν είναι δυνατή για την αγορά υπηρεσιών που είναι σε προσφορά ή συνδυαζόμενη με άλλες εκπτώσεις ή προσφορές (π.χ. φοιτητική έκπτωση ή έκπτωση πολυτέκνου). 

γ) Για την εξαργύρωση του κουπονιού και τη χρήση του κωδικού είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση και χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του εκάστοτε χρήστη. Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας και της τεχνικής υλοποίησής της λαμβάνεται ως δεδομένο ότι σε κάθε χρήστη αντιστοιχεί μία ηλεκτρονική διεύθυνση. Συνεπώς, μόνο ένα κουπόνι να εξαργυρωθεί και μόνο ένας κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά ηλεκτρονική διεύθυνση. 

δ) Χρήση του κουπονιού και αγορά εισιτηρίων μέσω του διαδικτυακού τόπου http://travel.viva.gr/ προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και των όρων που διέπουν την χρήση του διαδικτυακού τόπου http://travel.viva.gr/terms.  

ε) Οποιαδήποτε καταβολή στο πλαίσιο της χρήσης του διαδικτυακού τόπου http://travel.viva.gr/ πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας ή/ και paypal. 

4. Η προωθητική ενέργεια ξεκινάει στις 4 Ιουλίου 2010 και λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2010 ώρα 23:59. Η ισχύς της δυνατότητας εξαργύρωσης κάθε κουπονιού λήγει στις 23:59 της τελευταίας ημέρας της διάρκειας ισχύος του ως αυτή αναγράφεται επ’ αυτού.

 5. Δικαίωμα χρήσης και εξαργύρωσης του κουπονιού κάθε ενδιαφερόμενος καταναλωτής, αναγνώστης της εφημερίδας REAL NEWS, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του. 

 6.Το VIVA διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να μεταβάλει την προσφορά. Σε κάθε περίπτωση τα κουπόνια που έχουν διανεμηθεί θα είναι εξαργυρώσιμα εκτός εάν αυτό καταστεί αδύνατο για τεχνικούς λόγους ή για λόγους συμμόρφωσης με συμβατικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις.