Αρχική Σελίδα > Αεροπορικά εισιτήρια > Ανακοινώσεις Αεροπορικών > Olympic Air - Aναστολή εργασιών του προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας στις 29/06

Ανακοινώσεις Αεροπορικών

Olympic Air - Aναστολή εργασιών του προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας στις 29/06

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011
Olympic Air
Αναστέλλονται οι εργασίες του προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας (ATC, στελέχη τηλεπικοινωνιών και συστήματα ασφαλείας) στις 29/06 λόγω απεργίας που συμμετέχει η ΑΔΕΔΥ. Οι αλλαγές που προκύπτουν στα δρομολόγια της Olympic Air είναι οι εξής: 

 1. OA 670/671 DH8 ATH-JSY-ATH CANCELLED STP  
 2. OA 062/063 DH8 ATH-PAS-ATH CANCELLED STP
 3. OA 030/031 DH8 ATH-LRS-ATH CANCELLED STP  
 4. OA 012/013 DH8 ATH-JKL-ATH CANCELLED STP
 5. OA 638/639 DH8 ATH-EFL-ATH CANCELLED STP
 6. OA 876/877 DH8 RHO-HER-RHO CANCELLED STP
 7. OA 094/095 DH8 RHO-AOK-RHO CANCELLED STP
 8. OA 090/091 DH8 RHO-AOK-KSJ-JSH-KSJ-AOK-RHO CANCELLED STP
 9. OA 880/881 DH4 SKG-CHQ-SKG CANCELLED STP
 10. OA 936/937 DH4 SKG-MJT-SKG CANCELLED STP
 11. OA 894/895 DH4 SKG-HER-SKG CANCELLED STP
 12. OA 576/577 DH4 ATH-MJT-ATH CANCELLED STP
 13. OA 307/308 DH4 ATH-SOF-ATH CANCELLED STP
 14. OA 570/571 DH4 ATH-MJT-ATH CANCELLED STP
 15. OA 098/099 DH4 ATH-AOK-ATH CANCELLED STP
 16. OA 738/739 DH4 ATH-KGS-ATH CANCELLED STP   
 17. OA 958/959 DH4 ATH-KVA-ATH CANCELLED STP
 18. OA 732/733 DH4 ATH-KGS-ATH CANCELLED STP
 19. OA 602/603 DH4 ATH-CFU-ATH CANCELLED STP
 20. OA 556/557 DH4 ATH-JTR-ATH CANCELLED STP
 21. OA 776/777 DH4 ATH-LXS-ATH  CANCELLED STP
 22. OA 756/757 DH4 ATH-SMI-ATH CANCELLED STP
 23. OA 652/653 DH4 ATH-JMK-ATH CANCELLED STP
 24. OA 311/312 DH4 ATH-TIA-ATH CANCELLED STP
 25. OA 808/809 DH4 ATH-IOA-ATH CANCELLED STP
 26. OA 766/767 DH4 ATH-JKH-ATH CANCELLED STP
 27. OA 944/945 DH4 ATH-AXD-ATH CANCELLED STP
 28. OA 536/537 A-319 ATH-CHQ-ATH CANCELLED STP
 29. OA 381/382 A-319 ATH-OTP-ATH CANCELLED STP
 30. OA 908/909 A-319 ATH-SKG-ATH CANCELLED STP
 31. OA 706/707 A-319 ATH-RHO-ATH CANCELLED STP
 32. OA 920/921 A-319 ATH-SKG-ATH CANCELLED STP
 33. OA 315/316 A-320 ATH-IST-ATH CANCELLED STP
 34. OA 431/432 A-320 ATH-LCA-ATH CANCELLED STP
 35. OA 916/917 A-320 ATH-SKG-ATH CANCELLED STP
 36. OA 714/715 A-320 ATH-RHO-ATH CANCELLED STP
 37. OA 518 A-320 ATH-HER RESC ATH 1900Z HER 1955Z STP
 38. OA 700/701 A-320 ATH-RHO-ATH RESC ATH 0220Z RHO 0320/0355 ATH 0455Z STP
 39. OA 319/320 A-320 ATH-IST-ATH RESC ATH 1400Z IST 1520/1840 ATH 2000Z STP
 40. OA 435/436 A-320 ATH-LCA-ATH RESC ATH 1040Z LCA 1220/1310 ATH 1450Z STP
 41. OA  512/513 A-320 ISO A-319 ATH-HER-ATH RESC ATH 1240Z HER 1330/1405 ATH 1455Z STP
 42. OA 151/152 A-320 ATH-AMS-ATH  RESC ATH 0415Z AMS 0755/1120 AMS 1435Z STP
 43. OA 500/503 A-319 ATH-HER-ATH RESC ATH 0240Z HER 0330/0405 ATH 0455Z STP
 44. OA 904/905 A-319 ATH-SKG-ATH RESC ATH 0230Z SKG 0325/0400 ATH 0450Z STP
 45. OA 912/913 A-319 ATH-SKG-ATH RESC ATH 1235Z SKG 1325/1400 ATH 1455Z STP
 46. OA 384 A-319 OTP-ATH RESC OTP 1825Z ATH 2000Z STP
 47. OA 710/711 A-319 ATH-RHO-ATH RESC ATH 1000Z RHO 1100/1135 RHO 1235Z STP
 48. OA 532/533 A-319 ATH-CHQ-ATH RESC ATH 0245Z CHQ 0335/0405 ATH 0455Z STP
 49. OA 504/505 A-319 ATH-HER-ATH RESC ATH 0900Z HER 0950/1025 ATH 1115Z STP
 50. OA 391 DH4 ATH-BEG RESC ATH 0350Z BEG 0545Z STP
 51. OA 750/751 DH4 ATH-SMI-ATH RESC ATH 0230Z SMI 0325/0350 ATH 0445Z STP
 52. OA 760/761 DH4 ATH-JKH-ATH RESC ATH 0245Z JKH 0330/0355 ATH 0440Z STP
 53. OA 314 DH4 TIA-ATH RESC TIA 1825Z ATH 2000Z STP
 54. OA 548/549 DH4 ATH-JTR-ATH RESC ATH 0235Z JTR 0325/0350 ATH 0435Z STP
 55. OA 940/941 DH4 ATH-AXD-ATH RESC ATH 0225Z AXD 0330/035 ATH 0455Z STP
 56. OA 656/657 DH4 ATH-JMK-ATH RESC ATH 1300Z JMK 1340/1405 ATH 1445Z STP
 57. OA 552/553 DH4 ATH-JTR-ATH RESC ATH 0900Z JTR 0945/1010 ATH 1055Z STP
 58. OA 309/310 DH4 ATH-SOF-ATH RESC ATH 1140 SOF 1300/1335 ATH 1455Z STP
 59. OA 054/055 DH4 ATH-KIT-ATH RESC ATH 0900Z KIT 0950/1015 ATH 1105Z STP
 60. OA 642/643 DH4 ATH-ZTH-ATH RESC ATH 0230Z ZTH 0330/0355 ATH 0450Z STP
 61. OA 060/061 DH8 ATH-PAS-ATH RESC ATH 0245Z PAS 0330/0350 ATH 0435Z STP
 62. OA 042/043 DH8 ATH-MLO-ATH RESC ATH 0245Z PAS 0330/0350 ATH 0435Z STP
 63. OA 044/045 DH8 ATH-MLO-ATH RESC ATH 0900Z MLO 0945/1005 ATH 1050Z STP
 64. OA 034 DH8 RHO-KGS-LRS-JTY RESC RHO 0900Z KGS 0935/0955 LRS 1015/1035 JTY 1055Z STP
 65. OA 019 DH8 JTY-ATH RESC JTY 1115Z ATH 1215Z STP
 66. OA 018 DH8 ATH-JTY RESC ATH 1145Z JTY 1245Z STP
 67. OA 035 DH8 JTY-LRS-KGS-RHO RESC JTY 1305Z LRS 1325/1345 KGS 1405/1425 RHO 1500Z STP
 68. OA 004/005 DH8 ATH-JNX-ATH RESC ATH 1300Z JNX 1345/1405 ATH 1450Z STP

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά:

Χρησιμοποιείστε την υπηρεσία RSS για να λαμβάνετε online όλα τα νέα αυτής της κατηγορίας: