Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Aegean Flying Dolphins > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - AEGEAN FLYING DOLPHINS

Aegean Flying Dolphins
Ακυρώσεις εισιτηρίων:
Σας παραθέτουμε τους όρους που θα ακολουθούνται με εξαίρεση σε περίπτωση απαγορευτικού, βλάβης ή καθυστέρησης πλοίου.

1) Έως και 14 ημέρες προ του απόπλου: 100% επιστροφή ναύλου.
2) Έως και 7 ημέρες προ του απόπλου: 75% επιστροφή του ναύλου.
3) Έως και 12 ώρες προ του απόπλου: 50% επιστροφή του ναύλου.
4) Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.
5) ΔΕΝ γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων.


Αλλαγές εισιτηρίων
Έως και 1 ώρα προ του απόπλου. Δεν γίνεται αλλαγή σε προορισμό.

Καθυστέρηση δρομολογίου
Σε περίπτωση καθυστέρησης δρομολογίου παρέκκλιση και μη τήρησης κανονικής του πορείας που να οφείλετε σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εντολές του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας που γίνεται για την ασφάλεια των επιβατών η εταιρεία δεν έχει ευθύνη. Επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου εφόσον αυτό προσκομίσθει στο πρακτορείο.


Απώλεια Εισιτηρίων
Κατά την περίπτωση απώλειας εισιτηρίου θα πρέπει να εξακριβωθεί από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ότι το εισιτήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί πριν γίνει η αντικατάσταση αυτού με νέο.
Ενημερώνουμε όμως ότι το εισιτήριο θα πρέπει να καταγράφει το όνομα του επιβάτη για να μπορεί να καταστεί δυνατή η επιβεβαίωσή του.

Οταν ο επιβάτης χάσει το δρομολόγιο του πλοίου για οποιαδήποτε λόγο δεν γίνεται καμία επιστροφή ποσού ή μετατροπή του εισιτηρίου σε open για να χρησιμοποιηθεί ξανά.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας η ονομαστική καταγραφή επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.
Τα εισιτήρια εκδίδονται ονομαστικά και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο επιβάτη.
Ο επιβάτης οφείλει να ελέγχει μετά την έκδοση του εισιτήριου την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων.


Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του πλοίου που αφορούν την ασφάλεια κατά την επιβίβαση και αποβίβαση καθώς και τους κανόνες υγιεινής. Επίσης το επιβατικό κοινό πρέπει να συμμορφώνεται προς κάθε εντολή Πλοιάρχου και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος για περίπτωση προβλήματος. 

Ναυλολόγιο / Εκπτώσεις
Η τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει την αξία της μεταφοράς του επιβάτη για εκάστοτε προορισμό.

Οι ειδικές εκπτώσεις (π.χ ΝΑΤ,ΑΜΕΑ) εφαρμόζονται μόνο στα κεντρικά πρακορεία σε κάθε λιμάνι.
Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτωτικό εισιτήριο θα πρέπει να προσκομίσθουν στο κιόσκι και κατά την επιβίβαση του πλοίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ονομαστική κατάσταση επιβαινόντων

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας η ονομαστική καταγραφή επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.
Τα εισιτήρια εκδίδονται ονομαστικά και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο επιβάτη.
Ο επιβάτης οφείλει να ελέγχει μετά την έκδοση του εισιτήριου την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων.

Γενικές Πληροφορίες
Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του πλοίου που αφορούν την ασφάλεια κατά την επιβίβαση και αποβίβαση καθώς και τους κανόνες υγιεινής. Επίσης το επιβατικό κοινό πρέπει να συμμορφώνεται προς κάθε εντοολή Πλοιάρχου και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος για περίπτωση προβλήματος.

Εκπτωτική πολιτική:

  • Νεφροπαθείς: μηδενικό εισιτήριο.
  • 0-5 ετών: μηδενικό εισιτήριο.
  • 5-10 ετών: μισό εισιτήριο.
  • Πολύτεκνοι: μειωμένο κατά 50%
  • Ν.Α.Τ: μειωμένο κατά 50%
  • Α.Μ.Ε.Α.: μειωμένο κατά 50%
  • Φοιτητές: μειωμένο κατά 25% (ισχύει από Δευτέρα έως Παρασκευή)
  • Άνδρες Λιμενικού Σώματος: μηδενικό εισιτήριο.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Δεν επιτρέπεται η έκδοση εισιτηρίων για ασυνόδευτους ανήλικους.