Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Kefalonian Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Kefalonian Lines

Kefalonian Lines
ΠΑΙΔΙΑ έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΙΔΙΑ από 5 έως 10 ετών 50% έκπτωση
Άνεργοι Κεφαλονιάς (Κάρτα Ανεργίας + Α.Ταυτότητα έκδοσης Κεφαλονιάς) 50% έκπτωση

Σχολή Εμποροπλοιάρχων Κεφαλονιάς 50% έκπτωση
Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ-με ποσοστό 80% και άνω) και οι Συνοδοί αυτών 50% έκπτωση

Ανάπηροι Πολέμου / θύματα Πολέμου/ Βοηθοί ή Συνοδοί /Αγωνιστές Εθν. Αντίστασης 50% έκπτωση
Φοιτητές 30% έκπτωση

Συνταξιούχοι ΝΑΤ και οι σύζυγοι αυτών 50% έκπτωση
Πολύτεκνοι (4 ΠΑΙΔΙΑ<) 50% έκπτωση
Αναπηρικά οχήματα 50% έκπτωση

Επίσης χορηγείται έκπτωση 20% στους επιβάτες και στα οχήματα στο μετ’ επιστροφής εισιτήριο με την ταυτόχρονη έκδοσή του.

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές.
Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων, παρακαλούνται τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων τους όσο και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο να επιδεικνύουν τα νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα, βάσει των οποίων χορηγούνται τα εκπτωτικά ή δωρεάν εισιτήρια.

Ι.Χ. επιβατικά οχήματα

Για όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα μήκους άνω των 4,25 μέτρων ισχύει το τιμολόγιο της κατηγορίας ΙΧ1 (Ι.Χ. έως 4,25 μ.)
Small cars μέχρι 3.70μ. 30% έκπτωση

Παρακαλείσθε όπως για την έκδοση των εισιτηρίων οχημάτων Ι.Χ1, Ι.Χ.2 , JEEP να επιλέγετε την ανάλογη κατηγορία οχήματος που διαθέτει ο επιβάτης για τον σωστό υπολογισμό των οχημάτων στο Garage του πλοίου.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Για τις κρατήσεις θέσεων παρέχεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα προθεσμία (option) 48 ωρών από την κράτηση, για την έκδοση του εισιτηρίων.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Έως 14 ημέρες προ του απόπλου: 100% επιστροφή του ναύλου
Έως 7 ημέρες προ του απόπλου: 75% επιστροφή του ναύλου
Έως 12 ώρες προ του απόπλου: 50% επιστροφή του ναύλου
Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.

Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης, εφόσον έχουν εκτυπωθεί φυσικά αποκόμματα.

Εναλλακτικά:

Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open-Date) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφόσον το ζητήσει ο επιβάτης. Η μετατροπή γίνεται έως και δύο ώρες προ του απόπλου.

Τα ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριας (Open-Date) αντικαθίστανται με νέο εισιτήριο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας τη διαφορά του ναύλου, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι. Για το νέο αυτό εισιτήριο δεν ισχύουν οι παραπάνω όροι ακύρωσης ενώ δεν επιστρέφεται τυχόν διαφορά ναύλου από το αρχικό. Εννοείται βέβαια ότι το νέο εισιτήριο δεν μπορεί να είναι εκπτωτικό εάν το παλαιό δεν ήταν εκπτωτικό και επίσης ότι δεν αντικαθίσταται εισιτήριο οχήματος με επιβάτη και το αντίστροφο. Τα Open εισιτήρια ισχύουν (μπορούν να αντικατασταθούν με νέο εισιτήριο) έως το τέλος του έτους έκδοσης του αρχικού εισιτηρίου.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου θα πρέπει να αγορασθεί νέο. Στην συνέχεια θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως η απώλεια, αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου , τη διαδρομή και τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου ως επίσης και φωτοτυπία του νέου με εμφανή τον αριθμό του.
Εάν εντός ενός μηνός το παλαιό εισιτήριο δεν έχει ταξιδέψει στοιχείο το οποίο προκύπτει από έλεγχο της εταιρείας, ο κάτοχος του εισιτηρίου δικαιούται δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο .
Κατά την ηλεκτρονική έκδοση ή κράτηση ο επιβάτης οφείλει να δώσει τα πραγματικά του στοιχεία και ως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης του ταξιδίου να είναι δυνατή η ενημέρωσή του.
Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας αυτή καταχωρείται εγγράφως επί του εισιτηρίου.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Επιτρέπεται να ταξιδέψει ασυνόδευτο παιδί αρκεί να ενημερωθεί νωρίτερα το πλήρωμα του πλοίου ώστε να υπάρχει άτομο που θα το επιβλέπει.