Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Nel Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Nel Lines

Nel Lines
Εκπτώσεις επιβατών
 
100% έκπτωση ισχύει για παιδιά έως 5 ετών σε κατάστρωμα και κάθισμα
 
50% έκπτωση ισχύει για 
 • παιδιά άνω των 5 έως 10 ετών* σε όλες τις θέσεις & καμπίνες, εκτός από τις LUX
 • πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑΜΕΑ και τους συνοδούς τους** σε όλες τις θέσεις & καμπίνες, εκτός από τις LUX
 • συνταξιούχους του ΝΑΤ & συνοδους αυτών σε όλες τις θέσεις & καμπίνες, εκτός από τις LUX
 • φοιτητές Πανεπιστημίου Αιγαίου σε όλες τις θέσεις & καμπίνες, εκτός από τις LUX (εκτός περιόδου 01/07 έως 31/08 και μόνο από/προς Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Σάμο)
 • EXTRA BED στις δίκλινες καμπίνες το 2ο κρεβάτι και στις Τετράκλινες το 4ο, εκτός από τις LUX
 
30% έκπτωση ισχύει για 
 • φοιτητές*** σε όλες τις θέσεις & καμπίνες, εκτός από τις LUX
 • συγγενείς Α' βαθμού Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου σε όλες τις θέσεις & καμπίνες, εκτός από τις LUX (εκτός περιόδου 01/07 έως 31/08 και μόνο από/προς Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Σάμο)
 • σπουδαστές Ακαδημίας Πολιτών Λέσβου σε όλες τις θέσεις & καμπίνες, εκτός από τις LUX (εκτός περιόδου 01/07 έως 31/08)
 • λιμενικούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες σε όλες τις θέσεις & καμπίνες, εκτός από τις LUX
 • κάτοχους δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού 2011 σε όλες τις θέσεις & καμπίνες, εκτός από τις LUX (εκτός περιόδου 15/04-01/05 & 17/07 - 11/09)
Αλλαγές - Ακυρώσεις Εισιτηρίων


High season:
Από 01/07 έως 30/09

 • Ένα εισιτήριο θα μπορεί να γίνει open μέχρι και δώδεκα (12) ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου.
 • Επιστροφή χρημάτων 100% θα μπορεί να γίνει μέχρι και δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες πριν την αναγραφόμενη στο εισιτήριο ημερομηνία ταξιδιού.
 • Επιστροφή χρημάτων 50% θα μπορεί να γίνει εντός του διαστήματος κάτω των δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών έως και πριν από την αναχώρηση του πλοίου.

Low season: Από 01/01 έως 30/06 και από 01/10 έως 31/12

 • Ένα εισιτήριο θα μπορεί να γίνει open μέχρι τρεις (3) ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου.
 • Επιστροφή χρημάτων 100% θα μπορεί να γίνει μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την αναγραφόμενη στο εισιτήριο ημερομηνία ταξιδιού.
 • Επιστροφή 50% θα μπορεί να γίνει εντός του διαστήματος κάτω των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών έως και πριν από την αναχώρηση του πλοίου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 • Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε OPEN ούτε και ακυρώνονται.
 • Τα open εισιτήρια ισχύουν για 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης. Δυνατότητα παράτασης θα μπορεί να δοθεί ύστερα από εξέταση της Διεύθυνσης.
 • Ειδικές περιπτώσεις: Σε περιπτώσεις ατυχημάτων , νοσοκομειακής περίθαλψης κ.λ.π., για να ακυρωθούν τα εισιτήρια ή να γίνουν open, ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης, θα ζητούνται τα απαραίτητα παραστατικά που να αποδεικνύουν την αδυναμία του επιβάτη να ταξιδέψει.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

 1. Όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να συμπληρώνετε στην φόρμα που αναγράφεται το όνομα στο πεδίο Υ.Επ. το γράμμα Υ και στις παρατηρήσεις να αναφέρετε την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου επιβάτη.
 2. Τα OPEN εισιτήρια μπορούν να αντικατασταθούν με νέα εισιτήρια ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Αντικατάσταση επιβάτη με όχημα και το αντίστροφο δεν πραγματοποιείται.
 3. Σε όλες τις περιόδους τα εισιτήρια των ειδικών προσφορών δεν ακυρώνονται. Γίνονται μόνο ανοιχτά “OPEN” επιβαρύνοντας τον επιβάτη με τη διαφορά.