Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Seaspeed Ferries > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Seaspeed Ferries

Seaspeed Ferries
Τα εισιτήρια, τα οποία είναι ήδη εκτυπωμένα, δεν μπορούν να εκτυπωθούν ξανά. Υπάρχει διαφορετική πολιτική ακύρωσης για υψηλή και χαμηλή σεζόν. Σε κάθε περίπτωση, τα εισιτήρια πρέπει να επιστραφούν , προκειμένου να αλλάξουν την ημερομηνία, τη διαδρομή κ.λπ. ή ακόμα και να τα ακυρώσουν.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα χρόνο από την αρχική ημερομηνία έκδοσης και όχι από την ημερομηνία μετατροπής τους. Για την πραγματοποίηση του ταξιδιού θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα τα οποία θα αναφέρουν συγκεκριμένη
ημερομηνία και ταξίδι.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν στα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας μας ή στο πρακτορείο έκδοσης τους με τον όρο ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία ταξιδιού προσκομίζοντας ο επιβάτης ακέραιο το εισιτήριο του.

Τα εισιτήρια εμπίπτουν στους παρακάτω όρους ακύρωσης:

Χαμηλή περίοδος:

Έως 4 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας για να χρησιμοποιηθούν αργότερα.
Λιγότερο από 4 ημέρες έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτά ή ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
Λιγότερο από 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
Μετά την ώρα αναχώρησης του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού.

Υψηλή περίοδος 24/04/2021 – 04/05/2021 & 07/06/2021 – 19/09/2021

Έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας για να χρησιμοποιηθούν αργότερα.
Λιγότερο από 14 ημέρες έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ή ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
Λιγότερο από 12 ώρες πριν και έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά, δεν αλλάζουν ημερομηνία και δεν μετατρέπονται σε ΟΡΕΝ.
Λιγότερο από 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού.

Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί αρχικά ως ανοιχτής ημερομηνίας. Τα εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ΟΡΕΝ ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.

ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
(ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)


ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σε περίπτωση αλλαγής της ώρας αναχώρησης, επιβάτες και οχήματα ταξιδεύουν με τα ίδια εισιτήρια

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
Σε περίπτωση ματαίωσης του δρομολογίου οι επιβάτες θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα εισιτήρια τους με νέα για την επόμενη αναχώρηση βάσει διαθεσιμότητας.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου , επειδή δεν παρέχεται η δυνατότητα επανέκδοσης τού, ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο για να μπορέσει να επιβιβαστεί στο πλοίο.
Ο επιβάτης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία μέσω mail ή fax, αναφέροντας τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (στοιχεία δρομολογίου και αριθμό εισιτηρίου) καθώς και τα στοιχεία του νέου εισιτηρίου με το οποίο ταξίδεψε.
Εάν μετά από διάστημα 3 μηνών , επιβεβαιωθεί από τα αρχεία της εταιρείας , ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν μετατράπηκε σε ανοικτής ημερομηνίας , δεν ακυρώθηκε και δεν ταξίδεψε παρέχετε στον επιβάτη δωρεάν εισιτήριο για ίδιο δρομολόγιο και ίδιο τύπο θέσης.