Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Strintzis Ferries > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - STRINTZIS FERRIES

Strintzis Ferries

Εκπτώσεις:

100% έκπτωση για παιδιά έως 5 ετών 

50% έκπτωση για: 
  • παιδιά 5-10 ετών
  • συνταξιούχους Ν.Α.Τ. (αφορά μόνο συνταξιούχους, όχι μέλη της οικογένειάς τους)
  • πολύτεκνους
  • Α.Μ.Ε.Α.
  • οχήματα Α.Μ.Ε.Α. συνοδευόμενα από τους δικαιούχους
  • σπουδαστές Α.Ε.Ν. / Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
25% έκπτωση για φοιτητές Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
 
20% έκπτωση επιστροφής
Δίδεται με την ταυτόχρονη έκδοση των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής.


Ακυρώσεις εισιτηρίων επιβατών/αποδείξεων μεταφοράς οχήματος:

Για την περίοδο :1/7/14 – 30/9/14
η προθεσμία ακύρωσης εισιτηρίων χωρίς ακυρωτικά είναι:
 
7 ημέρες πριν από την αναχώρηση για την περίοδο 1/7/14 – 16/9/14.
  •   2 ημέρες πριν από την αναχώρηση για το υπόλοιπο διάστημα.
  •  Ακυρώσεις εισιτηρίων, σε διάστημα μικρότερο των προαναφερομένων, έως και 12 ώρες πριν από την
  • αναχώρηση του πλοίου θα επιφέρουν 50% ακυρωτικά. Το ίδιο ισχύει και για ακυρώσεις εισιτηρίων που έχουν μετατραπεί σε «ανοιχτής ημερομηνίας» (open) ή για τα οποία έχει εκδοθεί κάρτα επιβίβασης.
  • Ακυρώσεις εισιτηρίων λιγότερο από 12 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου δεν γίνονται.
Η προθεσμία μετατροπής εισιτηρίων σε «ανοιχτής ημερομηνίας» (open) είναι 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου.
 
Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται ούτε μετατρέπονται σε open.

Απώλεια Εισιτηρίων
Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο για να ταξιδεύσει. Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσει την απώλεια στην Εταιρεία εγγράφως, αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδιού, τη διαδρομή και τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου, καθώς επίσης τον αριθμό και φωτοτυπία του νέου εισιτηρίου που αγοράσθηκε. Εφόσον κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της Εταιρείας, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, προκύψει ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδευσε, ο επιβάτης δικαιούται νέου εισιτηρίου, ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.