Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Aegeon Pelagos > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - AEGEΟN PELAGOS

Aegeon Pelagos
Ακυρώσεις Εισιτηρίων

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 18/12/2020-07/01/2021, 12/03/2021-15/03/2021, 23/04/2021- 10/05/2021, 14/06/2021-12/09/2021

Έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
Από 13 έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
Από 6 ημέρες έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Χαμηλή Περίοδος: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες.

Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
1 ώρα πριν την αναχώρηση και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.


Αλλαγές Εισιτηρίων

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:18/12/2020-07/01/2021, 12/03/2021-15/03/2021, 23/04/2021- 10/05/2021, 14/06/2021-12/09/2021

Έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση: μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Χαμηλή Περίοδος: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες.

Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους χωρίς συνοδό.
Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών) υπό την προϋπόθεση παράδοσης υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ότι επιτρέπουν και συναινούν να ταξιδέψει.


Καθυστέρηση ή Ματαίωση Δρομολογίου
 
Καθυστέρηση Απόπλου: Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.
 
Ματαίωση Ταξιδιού: Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.
Προσοχή: Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα Κεντρικά ή Λιμενικά Γραφεία, για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα
αναχώρησης του πλοίου.
 
Απώλεια Εισιτηρίων
 
 Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου:
α) για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο.
β) πρέπει πριν τον προγραμματισμένο απόπλου να δηλωθεί εγγράφως στα Κεντρικά ή Λιμενικά Γραφεία της εταιρείας η απώλεια του εισιτηρίου,αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου, τη διαδρομή, καθώς και τον αριθμό του εισιτηρίου που αγοράστηκε.
Κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της εταιρείας και εφόσον προκύψει ότι το
απολεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ταξιδίου, ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν εισιτήριο ίσης αξίας με το απολεσθέν.
 

Εισιτήρια επιβατών-οχημάτων
 
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι
υποχρεωτική, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.
Για να είναι δυνατή η καταγραφή, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται:
το ονοματεπώνυμο επιβάτη ολογράφως, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η ηλικία (ενήλικος, παιδί, βρέφος), ο τύπος & ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.


COVID POLICY

Από 05/04/2020 οι κάτοχοι εισιτηρίων με ημερομηνία ταξιδιού έως 31/10/2020 που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων  δρομολογίων τους, πρέπει να μετατρέψουν τα εισιτήριά τους σε ανοικτής  ημερομηνίας τουλάχιστον 24 ώρες προ του απόπλου, ώστε να τα  χρησιμοποιήσουν σε επόμενο ταξίδι προς οποιονδήποτε προορισμό εντός  της περιόδου δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία ταξιδίου του αρχικού  εισιτηρίου.

  Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία ή σε κατηγορία θέσης για τον ίδιο ή διαφορετικό προορισμό, με υψηλότερο ναύλο  από τον ναύλο του αρχικού εισιτηρίου, τότε πρέπει να καταβληθεί η διαφορά  ναύλου που προκύπτει.

 Εφόσον παρέλθει το χρονικό διάστημα των 18 μηνών και τα  εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, τότε οι επιβάτες  δικαιούνται να λάβουν το 100% του ναύλου των ανοικτών εισιτηρίων που έχουν  στην κατοχή τους.