Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Dodekanisos Seaways > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Dodekanisos Seaways

Dodekanisos Seaways
ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

AKYΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

• 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. 
 
Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε το εισιτήριο σας μόνο από το πρακτορείο από όπου το εκδώσατε ή στον ορισμένο από την εταιρεία κατά λιμένα ναυτικό πράκτορα.
 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το εισιτήριό του σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας έως και μία ώρα προ του απόπλου (όπως αυτή αναγράφεται στο εισιτήριο) και έτσι η χρονική διάρκεια του θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στο εισιτήριο και δεν υπόκειται σε καμία επιστροφή ναύλου ή ποσοστό αυτού. 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Σε περίπτωση απαγόρευσης του απόπλου κατόπιν εντολών του Υ.Ε.Ν. ή των Λιμενικών Αρχών, για λόγους κακοκαιρίας ή λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την πιθανή καθυστέρηση, τροποποίηση ή ακύρωση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που απαγορευτεί ο απόπλους σύμφωνα με εντολές λιμενικών αρχών, Υ.Ε.Ν, της εταιρείας ή για λόγους ανωτέρας βίας, ο επιβάτης δικαιούται να τροποποιήσει το εισιτήριο του ή να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου του χωρίς άλλη υποχρέωση της εταιρείας προς τον επιβάτη. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα μετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο πλοίο. Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές που γνωστοποιούνται άμεσα στην εταιρική ιστοσελίδα www.12ne.gr

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του ή η επιστροφή του αντιτίμου του. Για να επιβιβασθεί ο επιβάτης θα πρέπει να εκδώσει νέο εισιτήριο. Εφόσον τα απολεσθέντα εισιτήρια βρεθούν από τον επιβάτη, θα πρέπει να στείλει αίτημα στο ticketing@12ne.gr ή στο πρακτορείο που εκδόθηκαν τα εισιτήρια. Όταν προσκομιστούν τα αρχικά εισιτήρια, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της εταιρείας και αν αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, τότε θα επιστραφεί ολόκληρο το κόστος τους.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, στο μοναδικό τύπο αεροπορικής θέσης που διαθέτουν τα πλοία, καθώς και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού. Στην τιμή του εισιτηρίου δεν συμπεριλαμβάνονται σνακ και ροφήματα από το μπαρ του πλοίου. Η εταιρεία χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική. Ενδεικτικά:
 
Βρέφη και νήπια έως τεσσάρων (4) ετών ταξιδεύουν δωρεάν.
Παιδιά από τεσσάρων (4) έως δέκα (10) ετών δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου.

Πολύτεκνοι δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου. Απαραίτητη η επίδειξη της θεωρημένης προσωπικής σας κάρτας Συλλόγου Πολυτέκνων.
Άτομα μειωμένης κινητικότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου.

Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνον η μεγαλύτερη έκπτωση.
 
Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτώσεις θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα τόσο κατά την έκδοση των αντιστοίχων εκπτωτικών εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται. 


ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 

1. Ανήλικοι επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του:

Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό. Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας σε ανηλίκους επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και για ταξίδια στο εσωτερικό,  γίνεται  δεκτό και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ή  και σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία.

2. Ανήλικοι επιβάτες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών):

Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων 15 έως 18 ετών υπό την προϋπόθεση παράδοσης δήλωσης του γονέα ή κηδεμόνα τους προς την Εταιρεία θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, ή από το Gov.gr,  με την οποία ο τελευταίος θα δηλώνει ότι συναινεί στη μεταφορά του ανηλίκου, ότι αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν και δεν  θα τελεί υπό την εποπτεία του Πλοιάρχου και/ή των αξιωματικών και/ή μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι την αποβίβασή του στο λιμάνι προορισμού και ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει πλήρως την Εταιρεία και το προσωπικό της από κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη που θα προκύψει από το ταξίδι του ανηλίκου. Ο  Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των ανήλικων επιβατών, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων,  φέρουν σε κάθε περίπτωση ακέραιη την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή - πριν την έναρξη του ταξιδιού των ανηλίκων - των κατάλληλων, έγκυρων και νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων,  καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι προορισμού.

Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, τηλ. 2241070590, e-mail: ticketing@12ne.gr καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας, ή από το  Gov.gr

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού θεωρήσουν ανεπαρκή τα εν λόγω  ταξιδιωτικά έγγραφα.