Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Goutos Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Goutos Lines

Goutos Lines
ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 

AKYΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

• Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά, εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου. 

• Εισιτήρια που ακυρώνονται έως και 12 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου (ακριβής ώρα), έχουν παρακράτηση 50%, εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου. 

• Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.
 
• Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης. οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης.
 
• Δεν γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων.
 
• Υπάρχει επιλογή αλλαγής εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (0pen-Date), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν για άλλο ταξίδι.
 
• Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (0pen-Date) ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
 
• Σε περιπτώσεις που προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας ή για λόγο ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ


Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων επιβατών ή και οχημάτων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (0pen-Date) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφόσον ζητηθεί.

Αλλαγές γίνονται μόνο από το τουριστικό γραφείο/ πρακτορείο ή ναυτικό πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο ή και από τα κεντρικά ναυτικά πρακτορεία της Εταιρείας στους λιμένες.

Τα εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) αντικαθίστανται από ένα νέο εισιτήριο, της ίδιας ή μεγαλύτερης αξία, καταβάλλοντας την διαφορά ανάλογα με την διαθεσιμότητα για το ίδιο ή διαφορετικό ταξίδι. Για το νέο εισιτήριο όλοι οι όροι ακύρωσης δεν ισχύουν και τυχόν διαφορά στην τιμή δεν επιστρέφεται.


 Το νέο εισιτήριο δεν μπορεί να εκδοθεί με καμία έκπτωση αν το αρχικό εισιτήριο δεν έχει έκπτωση και τα εισιτήρια για τα οχήματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τα εισιτήρια επιβατών και αντίστροφα.

Τα εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) είναι σε ισχύ έως και ένα χρόνο από την ημερομηνία και ώρα έκδοσης.

Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) μέχρι και 4 ώρες προ απόπλου του πλοίου στην χαμηλή περίοδο.

Στην υψηλή περίοδο και νόμιμες αργίες τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) μέχρι και 24 ώρες προ απόπλου του πλοίου.

 

Χαμηλή  Περίοδος:      

    από 01-01-2021 έως 22-04-2021

    από 10-05-2021 έως 10-06-2021

    από 13-09-2021 έως 30-09-2021

Υψηλή  Περίοδος:      

    από 23-04-2021 έως 09-05-2021

    από 11-06-2021 έως 12-09-2021

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

KΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ:
Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβαστούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε, δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, κάνοντας αντικατάσταση εισιτηρίου.

Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγο ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας ή στην ιστοσελίδα www.goutoslines.com για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορεί να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41, όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο ΠΔ 23/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι υποχρεωτική για κάθε επιβατηγό πλοίο που αναχωρεί από Ελληνικό λιμάνι, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.

Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον μια ώρα προ απόπλου του πλοίου.

Συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται:

    Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη (ολογράφως)

    Το φύλο: άνδρας/γυναίκα

    Η ιθαγένεια (π.χ.GR)

    Η ημερομηνία γέννησης (ημέρα/ μήνας/ έτος)

    Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως από το εκδότη στο σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή συμπληρώνει την επιλογή «Δεν επιθυμώ να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου».

Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης τα άτομα που χρειάζονται Ειδική Φροντίδα.

Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων.

Κάθε εισιτήριο επιβάτη είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για την θέση, την ημερομηνία, την διαδρομή και το δρομολόγιο για το οποίο εκδόθηκε.


ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ  

Η μετακίνηση ασυνόδευτου ανηλίκου επιβάτη που δεν έχει συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας του δεν επιτρέπεται.

Η μετακίνηση ανηλίκων επιβατών, που έχουν συμπληρώσει το 15° έως το 18° έτος της ηλικίας τους, χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, επιτρέπεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

    Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

    Για την επιβίβαση στο πλοίο, ο ανήλικος επιβάτης θα πρέπει να έχει μαζί με το εισιτήριό του, την πρωτότυπη Δήλωση, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας.

    Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου επιβάτη, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την έγκαιρη απόκτηση και θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι αναχώρησης.

    Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/ και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.

Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας, τηλ. 210-6135422 ή email cs@goutoslines.com , καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας.