Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Κ/Ξ Δυτικών Κυκλάδων > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Κ/Ξ Δυτικών Κυκλάδων

Κ/Ξ Δυτικών Κυκλάδων
Εκπτώσεις επιβατών καθημερινά (7 ημέρες την εβδομάδα):

STU 35% (Φοιτητικό)*,
NAT 50% (Συνταξιούχοι ΝΑΤ),
POL 50% (Πολύτεκνοι),
ΑΜΕΑ 50% (Ειδική έκπτωση)**,
CHI 50% (παιδικό από 5-10 ετών, ισχύει και στις καμπίνες) και
INF 100% (βρεφικό για μωρά μέχρι 4 ετών)

Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης τους.

Για την περίοδο από 01/07/15 έως 08/09/15 ισχύουν τα εξής:
Ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέχρι και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση του πλοίου. Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
Από 7 ημέρες έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή τα εισιτήρια μετατρέπονται για άλλη ημερομηνία ή σε ανοιχτής ημερομηνίας.

Για την υπόλοιπη περίοδο ισχύουν τα εξής:
Ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέχρι και 3 μέρες πριν την αναχώρηση. Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Από 3 ημέρες έως και 1 μέρα πριν την αναχώρηση του πλοίου παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή για άλλη ημερομηνία.

Για όλες τις περιόδους μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας παρά μόνο όταν για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ταξιδέψει ο επιβάτης και υπάρχει το ανάλογο παραστατικό που επιβεβαιώνει το γεγονός.

Έκπτωση Ι.Χ.:

Σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η έκπτωση ΑΜΕΑV 50% (Ι.Χ. για άτομα με έκπτωση ΑΜΕΑ). Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι για την καλύτερη φόρτωση του πλοίου επιλέγετε τις κατηγορίες ΙΧ1<4,25μ ή ΙΧ2>4,25μ και δεν υπάρχει διαφορά ναύλου.

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, ο επιβάτης υποχρεούται να αγοράσει νέο εισιτήριο και στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως προς την εταιρεία την απώλεια του εισιτηρίου αναφέροντας τα στοιχεία του παλαιού εισιτηρίου και του νέου. Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο ύστερα από έλεγχο της εταιρείας βρεθεί ότι δεν έχει ταξιδέψει, στο τέλος έκαστης χρονιάς η εταιρεία επιστρέφει στον επιβάτη τον ναύλο.

Για οποιαδήποτε περίπτωση πλέον των προαναφερθέντων ή οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

1. *Φοιτητές και Σπουδαστές ημεδαπών ΑΕΙ και ΤΕΙ συμπεριλαμβανόμενων των φοιτητών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
2. **ΑΜΕΑ χαρακτηρίζονται άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.