Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Anek Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - ANEK LINES

Anek Lines
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΡΕΝ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 14/12/18-07/01/19, 08/03/19, 11/03/19, 19/04/19-05/05/19, 14/06/19, 17/06/19 & 28/06/19-01/09/19

• Έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Από 13 έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Από 6 ημέρες έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• 2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
• Μετά την αναχώρηση: τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

• Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• 1 ώρα πριν την αναχώρηση και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί εξαρχής σαν ανοικτής ημερομηνίας. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας λαμβάνεται ως ημερομηνία ακύρωσης η ημερομηνία που έγινε το εισιτήριο ανοικτό και η όποια επιστροφή χρημάτων γίνεται σε συσχετισμό με την αρχική ημερομηνία ταξιδίου.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ:


H Εταιρεία δεν δέχεται κρατήσεις για παιδιά κάτω των 15 ετών που δε συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. Οι ανήλικοι επιβάτες άνω των 15 ετών μπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι, αρκεί να υποβάλουν προς την εταιρεία δήλωση υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς τους ή τον κηδεμόνα τους, μέσω της οποίας οι γονείς / κηδεμόνες δηλώνουν ότι φέρουν την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο ανήλικο κατά την διάρκεια του ταξιδιού ή για κάθε ζημία που προκαλείται από αυτό σε τρίτους. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των γονέων / κηδεμόνων.

Η πρωτότυπη δήλωση να εκδίδεται σε 2 πρωτότυπα ανά διαδρομή – την μία θα την επιδεικνύει στο κεντρικό πρακτορείο έκδοσης και την άλλη να την έχει μαζί του ο ανήλικος προς ενημέρωση του πλοίου. Ανάλογες δηλώσεις διατίθενται από τα κεντρικά πρακτορεία της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, ο ανήλικος επιβάτης πρέπει να έχει στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία απαιτούνται στο λιμάνι προορισμού. Ο Μεταφορέας δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του λιμένα προορισμού κρίνουν ως ανεπαρκή τα εν λόγω έγγραφα.