Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Golden Star Ferries > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Golden Star Ferries

Golden Star Ferries
ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΟΥ

Ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και εφόσον έχουν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ειστήρια.
Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με τον χρόνο της ακύρωσης ισχύουν οι ακόλουθοι όροι ακυρωτικών:

14 ημέρες έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με 25% ακυρωτικά, ενώ από 6 ημέρες έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση τα ακυρωτικά είναι 50%.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Ειδικά για τις περιόδους ΠΑΣΧΑ, ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.


ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν αρχικά εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
Μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας έως και 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται με ακυρωτικά 50%.


ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ: Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.  

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με αντικατάσταση του αρχικού εισιτηρίου.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι επιβάτες σε περιπτώσεις που προβλέπεται καθυστέρηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών να επικοινωνούν με τα λιμενικά γραφεία της εταιρείας για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.


ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
 
Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης, θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία όσον αφορά την απώλεια αναφέροντας όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (ημερομηνία ταξιδίου, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου) τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού.
Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρείας να έχει μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ή να έχει ταξιδέψει σε διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία ταξιδίου, η εταιρεία θα το αντικαταστήσει με δωρεάν εισιτήριο της ίδιας διαδρομής και κατηγορίας με το απωλεσθέν.
Όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου θα τα αναζητήσετε στο γραφείο έκδοσης, ή σε κάποιο από τα λιμενικά γραφεία.Η δήλωση απώλειας θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται με fax στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.


ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Φοιτητική έκπτωση: Η συγκεκριμένη έκπτωση δίνεται μόνο με την φυσική παρουσία του επιβάτη σε πρακτορείο της ακτοπλοικής εταιρείας, με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας και ισχύει για φοιτητές μόνο Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων με έγκυρο πάσο.
50% φοιτητές, 50% πολύτεκνοι, 30% τρίτεκνοι, 25% συνταξιούχοι νατ, 30% ένοπλες δυνάμεις και το όχημα.
Για τα πλοία Superrunner, Superexpress, Superspeed, Supercat τα μωρά μέχρι 2 ετών ταξιδεύουν δωρεάν χωρίς να δικαιούνται κάθισμα και δεν μπορούν να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει πως ο πελάτης κάνει την κράτηση χωρίς να δηλώσει το βρέφος και μπορεί να επικοινωνήσει με την ακτοπλοϊκή για να το καταχωρήσουν στις σημειώσεις. Από 2 έως 10 ετών εκδίδεται παιδικό εισιτήριο.
50% φοιτητές, 50% πολύτεκνοι, 30% τρίτεκνοι, 25% συνταξιούχοι νατ, 30% ένοπλες δυνάμεις και το όχημα.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ


Επιτρέπεται σε ασυνόδευτους ανήλικους να ταξιδέψουν αρκεί να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ότι επιτρέπει και συναινεί να ταξιδέψει. Το παιδί θα πρέπει να φέρει την υπεύθυνη δήλωση με το εισιτήριο του.


COVID POLICY

Aπό 03/04 τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί για την περίοδο του 2020, αντί ακύρωσης θα μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας με δυνατότητα να αντικατασταθούν και να ταξιδεύσουν με οποιοδήποτε δρομολόγιο χωρίς επιπλέον κόστος μέχρι και την 31/12/2022.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανοιχτής ημερομηνίας το αργότερο 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού του αρχικού εισιτηρίου.