Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Minoan Lines > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - MINOAN LINES

Minoan Lines

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ στις Γραμμές Εσωτερικού
 • Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Από 12 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ στις Γραμμές Αδριατικής
 • Για τα εισιτήρια με ειδικό ναύλο δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.
 • Για τα εισιτήρια με ακέραιο ναύλο, εφαρμόζεται η παρακάτω ακυρωτική πολιτική στο συνολικό κόστος του εισιτηρίου (επιβάτες, διαμονή, οχήματα, κατοικίδια ζώα, άλλα αντικείμενα κλπ.):
  • 10% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) μέχρι 30 ημέρες πριν τον απόπλου
  • 30% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) από 29 μέχρι και 7 ημέρες πριν τον απόπλου
  • 50% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) από 6 μέχρι και 2 ημέρες πριν τον απόπλου
  • 100% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) 1 ημέρα ή λιγότερο πριν την αναχώρηση και σε περίπτωση μη εμφάνισης
Η επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο από το πρακτορείο όπου εκδόθηκε το εισιτήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ και σε ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (και στις δύο γραμμές) δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.
Τα εισιτήρια με ΕΙΔΙΚΟ ΝΑΥΛΟ (π.χ. Early Booking) υπόκεινται σε ειδικούς όρους ακύρωσης.


ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ


Τα εισιτήρια αυτά ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία ταξιδιού εφόσον αυτή αναγράφεται. Εάν δεν αναγράφεται, ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης.


ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ


Παιδιά έως 4 ετών
 • Δωρεάν σε οικονομική θέση.
 • 50% έκπτωση σε κλίνη (σε όλες τις θέσεις). Η έκπτωση σε κλίνη ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα στην ίδια καμπίνα. 
Παιδιά από 4-16 ετών
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις. Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνα πρέπει απαρίτητα να συνοδεύονται από ενήλικα.
Η έκπτωση συμπεριλαμβάνεται στους ναύλους της οικογενειακής προσφοράς "Family Offers" για τις Γραμμές Εξωτερικού (Ελλάδα/Ιταλία).

Φοιτητές 
(ΑΕΙ, Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ, Ανοικτού Πανεπιστημίου, Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας, ΑΕΙ Εξωτερικού, Κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC)
 • 50% έκπτωση σε οικονομική θέση και σε θέση VIP.
 • 30% έκπτωση σε κλίνη (εκτός από τη θέση LUX). 
 • 20% έκπτωση στο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.
Πολύτεκνοι & Τρίτεκνοι
 • 50% έκπτωση σε οικονομική θέση και σε θέση VIP.
 • 30% έκπτωση σε κλίνη (εκτός από τη θέση LUX).
 • 20% έκπτωση όστο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος. 
 • Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα έως 23 ετών.
Σημείωση:
Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων οφείλουν να παρουσιάζουν το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για το δικαίωμα έκπτωσης τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά το check-in (φοιτητικό πάσο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.ο.κ.). 

Ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου και βοηθοί - συνοδοί τους
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός LUX. H έκπτωση ισχύει και για Ι.Χ. αυτοκίνητό τους με ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος. 

Συνταξιούχοι ΝΑΤ
(Ισχύει και για τη σύζυγο ή το σύζυγο του δικαιούχου)
50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός LUX

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Τυφλοί και Συνοδοί αυτών (με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και πστοποίηση με έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα ότι χρήζουν συνοδού)
 • 50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός LUX
 • 50% έκπτωση και στο συνοδό σε όλες τις θέσεις εκτός LUX
Η έκπτωση ισχύει και για τα αναπηρικά Ι.Χ. αυτοκίνητά τους, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.


Σημείωση:
 • Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.
 • Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων, οφείλουν να επιδεικνύουν το ανάλογο δικαιολογητικό, τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση τους στο πλοίο.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

30% έκπτωση στο εισιτήριο επιστροφής
Προϋπόθεση η ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής.
 
50% έκπτωση σε παιδιά ηλικίας από 4 έως και 12 ετών
Η έκπτωση ισχύει στον  επιλεγμένο ναύλο. Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνες πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών ταξιδεύουν δωρεάν, εφόσον δεν καταλαμβάνουν κλίνη ή κάθισμα αεροπορικού τύπου.
 
20% έκπτωση σε φοιτητές – νέους έως 26 ετών
Η έκπτωση ισχύει για ταξίδια με ή χωρίς το Ι.Χ. αυτοκίνητο τους (κατ. 1) ή την μοτοσικλέτα τους σε όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός των καμπινών  LUX. Οι φοιτητές πρέπει να επιδεικνύουν την φοιτητική τους ταυτότητα ή τη Διεθνή φοιτητική ταυτότητα ISIC κατά το check-in πριν την αναχώρηση.
 
10% οικογενειακή προσφορά. Η έκπτωση ισχύει για 3 άτομα και άνω, όλο το χρόνο σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών και οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι όλα τα εισιτήρια περιλαμβάνονται την ίδια κράτηση. 
 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι των παραπάνω εκπτώσεων οφείλουν να παρουσιάζουν το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για το δικαίωμα έκπτωσης τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά το check-in. 


ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, που οφείλεται σε παρέκκλιση ή μη τήρηση κανονικής πορείας συνέπεια δυσμενών καιρικών συνθηκών ή σε εντολές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή των Λιμενικών Αρχών καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου ή διακοπής προγραμματισμένων δρομολογίων που δεν οφείλεται σε γεγονότα τα οποία διαφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας, η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου στον επιβάτη, εφόσον ενημερώσει τον επιβάτη (α) μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης για τις γραμμές εσωτερικού και (β) δεκαπέντε μέρες πριν για τις γραμμές εξωτερικού.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει το πρακτορείο το οποίο εξέδωσε το εισιτήριο ή την Εταιρεία .

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ  


Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση S.O.L.A.S., το ΠΔ 23/99 της ελληνικής πολιτείας, την Κοινοτική Οδηγία 98/41 και τους κανονισμούς και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών, τη στιγμή της κράτησης  είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση των παρακάτω στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Χαρακτηριστικό ηλικίας (Ενήλικας - Παιδί - Βρέφος), Τύπος οχήματος και Αριθμός κυκλοφορίας (όταν ταξιδεύει όχημα). Επίσης, θα πρέπει να καταχωρείται η Εθνικότητα, ο Τόπος και Ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου και ο Αριθμός Τηλεφώνου. Στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες συνιστούμε να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων. Στοιχεία επικοινωνίας επιβάτη: Συνιστούμε στους επιβάτες κατά την έκδοση των εισιτηρίων, να ενημερώνουν το πρακτορείο έκδοσης με τον αριθμό τηλεφώνου τους (κατά προτίμηση κινητό) ούτως ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη μη ενημέρωση του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους χωρίς συνοδό. Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών) υπό την προϋπόθεση παράδοσης υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ότι επιτρέπουν και συναινούν να ταξιδέψει.

COVID POLICY

ΓΡΑΜΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020, άρθρο 65), εισιτήρια με ημερομηνία ταξιδιού από 25/02/2020 έως και 31/10/2020 μπορούν να αντικαθίστανται με την έκδοση Πιστωτικού Σημειώματος (VOUCHER/OPEN TICKET), διάρκειας 18 μηνών από την αρχική ημερομηνία ταξιδιού.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Με βάση τα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή διατάγματα και αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της Covid-19, οι θαλάσσιες μας συνδέσεις έχουν κλείσει για την μετακίνηση επιβατών ξεκινώντας από διαφορετικές ημερομηνίες, με σταδιακή και διαφοροποιημένη επανεκκίνηση βασιζόμενη  στον προορισμό.

Στην ιστοσελίδα (Setting Sail Safely) θα βρίσκετε πάντα επικαιροποιημένους κανονισμούς  της κυβέρνησης για μεμονωμένους προορισμούς.  

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, οι επιβάτες επανακτούν το πλήρες ποσό του εισιτηρίου, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί και δεν έχει χρησιμοποιηθεί λόγω του κορονοϊού, μέσω της έκδοσης κουπονιού που ισχύει για 18 μήνες, το οποίο ο πελάτης μπορεί να ζητήσει εντός 30 ημερών από το τέλος της απαγόρευσης ταξιδιού.

Εάν το νέο εισιτήριο έχει μεγαλύτερη αξία από το προηγούμενο, ο πελάτης θα πληρώσει τη διαφορά ναύλου.

Πιο συγκεκριμένα το κουπόνι Covid έχει διάρκεια 18 μηνών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιεσδήποτε διαθέσιμες προς πώληση θαλάσσιες διαδρομές της Minoan Lines ή της Grimaldi Lines.

Μετά το πέρας των 18 μηνών από την έκδοση, για κουπόνια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, μπορείτε να λάβετε την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία λήξης τους.