Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Saronic Ferries > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - Saronic Ferries

Saronic Ferries
Ακυρώσεις εισιτηρίων

Έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται πλήρως με επιστροφή ολόκληρου του καταβληθέντος από τον επιβάτη ποσού με αντιλογισμό στην κάρτα χρέωσης του πελάτη, ή εκδίδονται νέα εισιτήρια ίσου ή μεγαλύτερου ποσού για άλλη ώρα ή ημέρα ταξιδιού (δεδομένης και της διαθεσιμότητας θέσεων)

Από 24 ώρες έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση:
Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Ο επιβάτης μπορεί μόνο να αλλάξει τα εισιτήρια με άλλης ώρας/ημέρας και πάντα ίσου ή μεγαλύτερου ποσού.

Για λιγότερο από 2 ώρες πριν την αναχώρηση:
Δεν γίνεται καμία ακύρωση ή αλλαγή εισιτηρίων ή επιστροφή χρημάτων.

Αλλαγές εισιτηρίων

Από 24 ώρες έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση.

Οι επιβάτες δικαιούνται να αλλάξουν τα εισιτήρια με άλλης ώρας/ημέρας ή με ανοικτής ημερομηνίας (Open) εισιτήρια και πάντα ίσου ή μεγαλύτερου ποσού.

Απώλεια εισιτηρίου:
Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, οι επιβάτες οφείλουν να προμηθευτούν νέα εισιτήρια καταβάλλοντας εκ νέου το τίμημα.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ


Δεν διατίθεται αυτή η δυνατότητα.