Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Sea Jets > Όροι Ταξιδίου

Όροι Ταξιδίου - SEA JETS

Sea Jets
 1. Οι επιβάτες οφείλουν να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου.
 2. Για κάθε ακύρωση πριν την αναχώρηση του πλοίου επιστρέφεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου. Δεν γίνονται δεκτές τηλεφωνικές ακυρώσεις. Ο επιβάτης μπορεί να μετατρέψει το εισιτήριο του σε open, αλλά όχι την ημέρα ταξιδιού. Την ημέρα του ταξιδιού δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.
 3. Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου ο επιβάτης πρέπει να αγοράσει καινούριο, να δηλώσει εγγράφως την απώλεια στην εταιρεία με όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου ( ημέρα και ώρα ταξιδιού, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου και τον αριθμό του νέου εισιτηρίου μαζί με φωτοτυπία του).
 4. Μετά από έλεγχο της εταιρείας και εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης , εφόσον προκύψει ότι το απωλεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδεψε, ο επιβάτης μπορεί να λάβει δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας  με το απωλεσθέν.
 5. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις δρομολογίου , παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολές ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.
 6. Σε περίπτωση ανεκτέλεστου δρομολογίου με υπαιτιότητα της εταιρείας ή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) η εταιρεία επιστρέφει ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου και μόνο αυτή.
 7. Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν, και οι αλλαγές αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.seajets.gr) στο σύστημα κρατήσεων.
 8. Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.
 9. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:
  Το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας του επιβάτη
  Το φύλο: άνδρας / γυναίκα
  Την ηλικία: ενήλικος/παιδί/βρέφος